Jantar Mantar 10/03/07

Jantar Mantar, Jaipur (10 Mar 2007)
Start slideshow
DSC_6447 Jaipur
1 Jaipur
DSC_6448 Jaipur
2 Jaipur
DSC_6449 Jaipur
3 Jaipur
DSC_6450 Jaipur
4 Jaipur
DSC_6454 Jaipur
5 Jaipur
DSC_6455 Jaipur
6 Jaipur
DSC_6456 Jaipur
7 Jaipur
DSC_6466 Jaipur
8 Jaipur

Labels

New images